evdepiyanoegitimi

Ceylin ilkokul 3. sınıfta, anaokulundan beri farklı okullarda farklı öğretmenlerle müzik dersleri oldu bir Allahın kulu da şarkı söyletmek dışında bir şey yaptırmadı. Ne nota ne bir enstrümanı doğru düzgün öğretip çaldırmadılar. Haftanın 5 günü okul sonrası yüzmeye gittiğinden, hafta sonları da bu yaşa kadar o kurstan bu kursa çocuk helak oldu bu yıl hafta sonları boş kalsın kardeşiyle oynasın, dinlensin dedik. Piyano çalmaya da çok hevesi var. Özel ders ücretlerini sordum yarım saati 25 lira. İlk ay parmak çalışması ısınma vs. diye geçer 1 ay notaları öğretirler basit parçalarla başlanır 6 aya ancak zor parçaları çalabilir hale geliyorlardır diye düşünüyorum. Yıl sonunda da çalıştıkları bir parça ile ailelere konser veriyorlar genelde. İnternette bu konuda bir sürü video var ben kendim evde öğretebilirim diye düşündüm. Babasının gençliğinden kalma bir orgumuz var. Geçici heves olmazsa devam etmek isterse piyano da alır ileri seviye özel ders de aldırırız. Hevesi olan çocuklar için evde neler yaptığımızı anlatayım bizim durumumuzda olanlar da faydalanırlar. Aşağıda verdiğim bilgilerle Ceylin notalara bakıp şarkı çalabilir hale geldi. Dün başladık 1. günün sonunda İstiklal Marşını ezbere çalabiliyor.

 

notabilgisi

Nota seslerin yüksekliklerini (incelik ve kalınlıklarını) ve sürelerini gösteren işarete denir.

Notaların üzerinde yer aldığı 5 paralel 4 eşit aralıktan oluşan şekle porte ya da dizek denir.

Anahtar dizek üzerinde notaların yerini belirtmeye yarayan işarettir.

Sol anahtarı portenin 2. çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan anahtardır.

Do anahtarı portenin 1., 2., 3. ve 4. çizgilerinden başlayarak yazılmak üzere dört türü vardır. Anahtarın ortasındaki birleşim yerindeki çizgiye DO notası yazılır. Diğer notalar buna göre adlandırılırlar.

Fa anahtarı Portenin 3. ve 4. çizgilerinden başlamak üzere iki türü vardır. Kalın sesleri göstermek için kullanılır. Anahtarın iki noktası arasından geçen çizgi FA sesine aittir. Diğer notalar buna göre isimlendirilir.

anahtar

 

 

 

Nota Süreleri porte üzerine yazılan notaların sürelerini şekillerine bakarak anlayabiliriz.

nota-ve-eslerin-degerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses Değiştirici İşaretler sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır. Ses değiştirici işaretler dizeğin başına, anahtardan hemen sonra yazıldıklarında şarkı boyunca ait oldukları sesi etkilerler. Değiştirme işareti almış bir nota o işaret ile anılır. Örneğin diyez almış bir Do notası, Do diyez diye okunur ve Do notasından ½ ses daha ince duyulur.

sesdegistirmeisaretleri

 

 

 

 

 

Değiştirme işaretleri portede notalardan önce, notaların tam önüne ve notanın yazıldığı yere konurlar. Örneğin Si notası portede 3’üncü çizgiye yazılıyorsa ve bu notaya bemol koymaya kalkarsak o da 3’üncü çizgiye yazılacaktır.

bemol

“Do diyez” notası ile “Re bemol” aynı notalardır. Bu sistem diğer tüm tam aralıklarda da aynı şekilde işlemektedir. Ancak sesler yukarı doğru (inceye, tize) çıkarken diyez, sesler aşağı doğru (kalına,peste) inerken bemol kullanılmaktadır.

Çıkıcı bir dizide Diyez’in kullanımı ve görünüşü

diyezkullanim

 

 

 

 

 

 

İnici bir dizide Bemol’ün kullanımı ve görünüşü

bemolkullanim

 

 

 

 

 

 

 

Oktav Müzikte bir ses aralığıdır. Kalın Do dan İnce Do ya kadarki 8 notalık ses dizisi bir oktav sayılmaktadır.

Piyanoda nota yerleri 2 li siyah tuşun solundaki tuşlar do, 3 lü siyah tuşların solundaki tuşlar fa’ dır. 2li tuştan diğer 2 li siyah tuş arası 1 oktav sayılmaktadır.

notadizilimi

 

 

 

 

 

piyanonotayerleri